Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dijous, 30 de maig de 2019
Hora:
13:45h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència (Tram. 202-00036/12)

  .

  (Text presentat: BOPC, 231, 73)

 • 2

  Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 202-00036/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Nomenament del relator

  (Text presentat: BOPC, 231, 73)