Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
13:30h. En acabar la sessió de la Comissió de Territori
Lloc:
Sala 8

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència.

  • 2

    Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 202-00023/12)

    Nomenament del ponent relator.

    (Text presentat: BOPC, 118, 26)