Ponència: Prop. de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Dia:
Dimarts, 30 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00236/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Barcelona Oberta amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00225/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00227/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00238/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Iniciativa per la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00231/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00240/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00241/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació del centre comercial L'Illa Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00242/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00228/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00229/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00230/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.