Ponència: Prop. de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Dia:
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00222/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00237/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00243/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00223/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00233/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00234/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00239/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00224/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00226/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00232/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 353-00235/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.