Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Dilluns, 22 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració de l'Informe.