Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Divendres, 19 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00196/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00204/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00210/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Montserrat Closas Dalmau, vicepresidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00211/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Joan Francesc Pont Clemente, catedràtic de dret financer de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00212/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00215/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00218/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.