Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00199/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Tarragona amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00200/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00201/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00202/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00214/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Port de Palamós amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00203/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00205/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 353-00206/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.