Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Dia:
Dimecres, 24 d'abril de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia