Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Divendres, 16 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Helen Darbishire, representant d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00159/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Jaume Asens Llodrà, director de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00165/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.