Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dijous, 25 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la fundació Hay Derecho amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00162/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Luis Gonzalo Segura, alertador de l'exèrcit espanyol, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00181/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.