Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dilluns, 8 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Rosa Maria Sánchez Sánchez amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00166/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Itziar González i Virós, exregidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00172/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.