Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dilluns, 2 de març de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Joan Llinares Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00168/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00171/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Clara Velasco Rico, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00177/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.