Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dilluns, 20 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00158/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00163/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Juli Ponce Solé, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00174/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.