Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dilluns, 16 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Clara Velasco Rico, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00177/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00176/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00175/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Substanciació.