Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dilluns, 28 d'octubre de 2019
Hora:
14:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença en ponència de Simona Levi, cofundadora d'Xnet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 353-00169/12)

    Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

    Substanciació.