Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Dia:
Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:
17:30h. En acabar la sessió de la CAERIT
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència.

  • 2

    Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

    Nomenament del relator

    (Text presentat: BOPC, 118, 10)