Convocatòria

Ponència: Prop. llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Dia:
Dimarts, 9 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència i nomenament del ponent relator

 • 2

  Compareixença en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00126/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00128/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Mireia Barba, representant d'Espigoladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00132/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00125/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Roure amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00127/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00130/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Marta Beltran Domingo, en representació de la Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00124/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència de David Esteller, responsable del projecte contra el malbaratament alimentari de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00131/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma Aprofitem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00133/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 353-00135/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.