Ponència: Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00111/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00113/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00122/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00116/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00118/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 353-00120/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.