Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00030/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

    (Text presentat: BOPC, 206, 10; esmenes presentades: BOPC, 313, 8)

  • 3

    Criteris de funcionament de la ponència