Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 353-00087/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 353-00089/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 353-00090/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 353-00106/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.