Convocatòria

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Dia:
Dimecres, 10 d'abril de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 200-00002/12)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament del ponent relator

  (Text presentat: BOPC, 126, 14)