Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Divendres, 31 de juliol de 2020
Hora:
12:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 260-00002/12)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

    Debat i votació de la proposta d'informe.