Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat i votació de l'escrit presentat pel GP de Ciutadans (reg. 69760)

  • 2

    Debat i votació de l'escrit presentat pel GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC (reg. 72520)

  • 3

    Debat i votació de l'escrit presentat pel GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC (reg. 72693)