Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Divendres, 29 de maig de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 394-00009/12)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

    Debat de la proposta.