Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat i acords en relació al procediment a seguir en l'elaboració de l'informe i les conclusions de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran