Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació Enllaç davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00281/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Fundació Amics de la Gent Gran davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00282/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Càritas Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00286/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.