Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00283/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00284/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de La Confederació davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00289/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00290/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de La Unió - Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00291/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00300/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.