Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00274/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00275/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00277/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00278/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 357-00315/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Compareixença.