Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 394-00009/12)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

    Aprovació del Pla de treball

  • 2

    Programació dels treballs de la Comissió