Ponència: Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Dia:
Dimecres, 9 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la ponència

  • 2

    Nomenament del ponent relator

  • 3

    Criteris de funcionament de la ponència