Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Dia:
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia