Convocatòria

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Dia:
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00042/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00026/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Josep Ignasi Hornos, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00030/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00032/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Manel J. Farré Montañés, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00040/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00049/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00065/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00066/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació del Fòrum Català d'Atenció Primària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00050/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'Enric Arques i Martí, president del Fòrum d'Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00051/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació del Fòrum Salut Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00052/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència d'una representació de Marea Blanca amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 353-00059/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.