Convocatòria

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Dia:
Dilluns, 4 de febrer de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia