Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00016/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00017/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00018/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00019/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Sergio Llebaria Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00021/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00023/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.