Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Dia:
Dijous, 28 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00012/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00013/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00014/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1 + B2 + B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00015/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00020/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 353-00022/12)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.