Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Dia:
Divendres, 29 de març de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia