Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Dia:
Dimarts, 26 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 5

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia