Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Dia:
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00026/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Nomenament del relator

  (Text presentat: BOPC, 130, 13)

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00001/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00005/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00009/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de Boscat - Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00010/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 353-00011/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Substanciació.