Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Dia:
Dimarts, 29 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00077/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00078/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00079/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00073/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00080/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00081/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.