Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Dia:
Dimarts, 22 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència.

 • 2

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salaut Pública de Catalunya (Tram. 200-00004/12)

  Nomenament del ponent relator.

  (Text presentat: BOPC, 136, 33)

 • 3

  Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00074/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00075/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00082/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 353-00072/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.