Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Dilluns, 29 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics perquè presenti l'informe de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del Primer d'Octubre (Tram. 356-00563/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics per a presentar l'informe de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del Primer d'Octubre (Tram. 357-00769/12)

  Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

  Compareixença.

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada.