Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Divendres, 29 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Manuela Carmena, membre del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries en el període 2004-2009, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 357-00650/12)

    Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

    Compareixença.