Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Dimecres, 27 de novembre de 2019
Hora:
14:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 394-00008/12)

    Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

    Ampliació de la proposta