Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort Penal Internacional i mediador de conflictes, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 357-00596/12)

    Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

    Compareixença.