Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Divendres, 12 d'abril de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jody Williams, premi Nobel de la Pau 1997, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 357-00452/12)

  Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Nico Krisch, especialista en drets humans, catedràtic de dret internacional i codirector del Centre per a la Governança Global al Graduate Institute of International and Development Studies de la Universitat de Ginebra, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 357-00453/12)

  Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Anaïs Franquesa, advocada penalista i directora de Litigi d'Irídia, Centre per a la Defensa dels Drets Humans, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 357-00454/12)

  Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

  Compareixença.