Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Dia:
Dilluns, 4 de març de 2019
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (Tram. 394-00008/12)

    Aprovació del Pla de treball

  • 2

    Metodologia de treball