Convocatòria

Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Dia:
Dijous, 15 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom (Tram. 394-00007/12)

    Comissió d'Estudi del Treball Autònom

    Aprovació del Pla de Treball

  • 2

    Programació dels treballs de la Comissió