Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Dia:
Dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 394-00006/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Debat de la proposta.

 • 2

  Compareixença de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, president del Govern d'Espanya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00050/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Govern d'Espanya i ministra de Relacions amb les Corts i Igualtat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00039/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Rafael Catalá Polo, alt funcionari i exministre de Justícia, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00059/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Roberto Bermúdez de Castro Mur, ex-secretari d'estat d'Administracions Territorials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00040/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'Enrique Lasso de la Vega, director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals del Govern d'Espanya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00041/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de Juan Antonio Puigserver Martínez, secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00042/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de Jaime Alfonsín Alfonso, cap de la Casa del Rei, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00057/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la confederació Cecot davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00213/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, expresident de Foment del Treball Nacional, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00212/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 11

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 407-00003/12)

  Junta de Portaveus

  Elecció del vicepresident

 • 12

  Compareixença de Juan José Ibarretxe Markuartu, expresident del Govern Basc, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00173/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença de Lluís Puigdemont i Reverter, president del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00174/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00178/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença de Jan Skoberne, diputat del Partit Socialista Eslovè, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00179/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença d'una representació de les Assemblees de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00181/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença de Sílvia Requena, advocada d'un grup d'afectats, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00182/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00183/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença d'Argelia Queralt Jiménez, professora de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00184/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00185/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença d'Antonio Arroyo Gil, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00186/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 22

  Compareixença Enoch Albertí i Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00189/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 23

  Compareixença de Ramón Cotarelo García, politòleg i catedràtic emèrit de ciència política i de l'administració de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00191/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 24

  Compareixença de Mercè Barceló i Serramalera, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00192/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 25

  Compareixença de Dolors Feliu i Torrent, jurista de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00193/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 26

  Compareixença de Joan Queralt i Jiménez, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00194/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 27

  Compareixença d'Esther Giménez-Salinas, catedràtica de dret penal de la Universitat Ramon Llull i exvocal del Consell General del Poder Judicial, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00195/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 28

  Compareixença d'Àlex Hinojo, director d'Amical Wikimedia i activista pel coneixement lliure i els drets digitals, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00196/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 29

  Compareixença de Josep Ramon Barberà i Gomis, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00197/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 30

  Compareixença de Maria Vila Redon, representant de l'Associació Drets, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00199/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 31

  Compareixença de María Eugenia Palop, professora titular de filosofia del dret de la Universitat Carlos III de Madrid, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00201/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 32

  Compareixença de Montserrat Comas d'Argemir, magistrada i exvocal del Consell General del Poder Judicial, portaveu a Catalunya de l'associació Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00202/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 33

  Compareixença de Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00203/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 34

  Compareixença de Pascual Sala, expresident del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00204/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 35

  Compareixença de Laia Bonet, professora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00206/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 36

  Compareixença de Silvio Falcón, professor associat de ciència política de la Universitat de Barcelona i president de l'associació Finestra d'Oportunitat, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00207/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 37

  Compareixença de María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret del treball de la Universitat Complutense de Madrid, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00208/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 38

  Compareixença de Josep Samitier, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00211/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 39

  Compareixença de Josep González i Sala, representant de Pimec, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00214/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 40

  Compareixença de Josep Lluís Bonet, expresident de Fira de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00215/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 41

  Compareixença de Miquel Valls, representant del Consell General de Cambres de Catalunya, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00216/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 42

  Compareixença de Benet Salellas i Vilar, coautor d'"El minotaure del 78" i "Antígona emmordassada", davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00220/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 43

  Compareixença de Mireia Vehí Cantenys, coautora d'"El minotaure del 78" i "Antígona emmordassada", davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00221/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 44

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00222/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 45

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Afectats 1-O davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00223/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 46

  Compareixença d'una representació del Congrés de Sobirania Tecnològica davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 357-00224/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 47

  Compareixença de Joan Josep Nuet i Pujals, diputat de Catalunya en Comú Podem, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00003/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 48

  Compareixença d'Óscar Guardingo Martínez, senador del Grup Parlamentari Units Podem - En Comú Podem- En Marea, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00004/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 49

  Compareixença de Miren Gorrotxategi, senadora del Grup Parlamentari Units Podem - En Comú Podem - En Marea, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00005/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 50

  Compareixença d'Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00009/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 51

  Compareixença de Tono Albareda, representant de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00010/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 52

  Compareixença de Montserrat Venturós i Villalba, alcaldessa de Berga, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00012/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 53

  Compareixença de Maties Serracant i Camps, alcalde de Sabadell, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00013/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 54

  Compareixença d'Ignasi Sabater Poch, alcalde de Verges, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00014/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 55

  Compareixença d'Anna Simó i Castelló, exsecretària primera de la Mesa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00020/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 56

  Compareixença d'Agustí Colomines i Companys, exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00027/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 57

  Compareixença de Martí Anglada i Birulés, exdelegat de la Generalitat a França i Suïssa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00028/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 58

  Compareixença de Josep Sagués, president del Club Patinatge Artístic Olot, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00029/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 59

  Compareixença de Mercè Rosich, representant del Club Atlètic Manresa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00030/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 60

  Compareixença de Núria Salvatella, representant del Club Patinatge Girona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00031/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 61

  Compareixença de Xavier Torres, representant de la Federació Catalana de Vela, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00032/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 62

  Compareixença d'Ander Gil García, portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00047/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 63

  Compareixença de Jokin Bildarratz Sorron, portaveu del Grup Parlamentari Basc al Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00048/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 64

  Compareixença de Jon Iñarritu García, senador d'Euskal Herria Bildu, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00051/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 65

  Compareixença de Pablo Casado Blanco, president del Partit Popular, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00052/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 66

  Compareixença de Miquel Iceta i Llorens, president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00053/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 67

  Compareixença d'Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari Ciudadanos del Congrés dels Diputats, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00054/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 68

  Compareixença de Xavier García Albiol, senador del Partit Popular i representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular del Parlament de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00055/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 69

  Compareixença de Miquel Àngel Estradé i Palau, senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00056/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Compareixença.

 • 70

  Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 365-00033/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Proposta de tramitació com a compareixença ordinària