Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dilluns, 17 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00108/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment de l'Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00110/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Recaredo del Potro Gómez, president del Consell d'Administració d'Escal UGS, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00113/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell d'Administració d'Actividades de Construcción y Servicios (ACS), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00114/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Mariano Suñer, propietari de l'empresa Río Cenia i dels terrenys expropiats per a construir la planta de gas terrestre, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00115/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Gonzalo Gortázar Rotaeche, conseller delegat de CaixaBank, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00116/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat del Banco Santander, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 365-00117/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.