Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dilluns, 25 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00398/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d'enginyeria geològica de la Universidad Complutense de Madrid, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00400/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00425/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.