Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dilluns, 12 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Giner, doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00116/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Jordi Marsal, investigador, periodista i autor del llibre "Castor: la bombolla sísmica", davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00117/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Alfons Pérez, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i cofundador del grup Cas Castor, davant la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 357-00118/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Compareixença.